Lưu ý: Để tin đăng được duyệt cần ghi rõ thông tin: tên Công ty, Cửa hàng, Cơ sở, Doanh Nghiệp…địa chỉ, thông tin liên lạc rõ ràng: Số điện thoại, email…. và là Đơn vị tuyển dụng trực tiếp, không phải là các Đơn vị môi giới, cò mồi.

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG TIN

(Lưu ý: Hướng dẫn này sau khi đã tạo Tài khoản người dùng và Đăng nhập thành công bằng tài khoản đó )
B1: Bấm để xuất hiện Menu người dùng như hình dưới đây

B2: Chọn mục Đang tin tuyển dụng như hình trên
B3: Nhập Tiêu đề và Nội dung cho tin tuyển dụng, các mục có dấu sao là bắt buộc
B4: Chọn các thuộc tính: Mục việc làm, Địa điểm, Thẻ tag tìm kiếm…

B5: Chọn Xem trước để xem lại tổng thể tin đăng và bấm Gửi duyệt

B6: Thông báo Tạo và gửi tin đang thành công.